ATENȚIE CONCURS

ATENȚIE CONCURS

Școala Profesională or. Comrat anunță concurs pentru ocuparea funcției de: 

 • şef de secţie, or. Comrat

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin cinci ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de şefului de secţie al instituţiei de învăţământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția de personal al instituției de învățământ), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care conține obligatoriu următoarele acte: 

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul , aprobat prin ordinul Ministerului educației nr. 673/2015 (se va indica lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 • Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulament;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 • copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 • participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

Actele pot fi depuse prin e-mail, poștă sau la Școala Profesională or. Comrat, 

Secția de personal al instituției de învățământ, până la  31 mai 2021, ora 16.00.  

Telefoane de contact: 0(298) 2-21-97, 0(298) 2-23-83.   

Bibliografia concursului poate fi accesată la adresa electronică:
http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *